Esther

Trainer, Coaching, Family Constellation, Conscious Connected Breathing

7 Days is een intens bijzondere week omdat het op verschillende vlakken een enorme impact kent: geestelijk, emotioneel, spiritueel, op je lichaam, gezondheid en je omgeving. Het is een week van bevrijding, ruimte, loslaten, vertrouwen, kracht en liefde! Je zult weggaan met een vol hart en een leeg hoofd! Je zult toevalligheden gaan ervaren, die niet toevallig zijn. Betovering zien wat niets magisch is en liefde voelen wat geen illusie is. Het is een parel en ik ben dankbaar daar een onderdeel van te mogen zijn.

Mijn aandeel in deze week is zorg te dragen op al deze dimensies. Dit doe ik vooral tijdens de workshops en de individuele sessies maar ook door er gewoon te zijn, aanwezig, vol, met aandacht en vooral als mezelf.